FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ह्यात्रुङ झरना प्रवर्धन को इ टेन्डर सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 05/21/2021 - 12:54

१० शैयाको अस्पताल सम्बन्धी बोलपत्रको सुचना ।

७७/७८ 04/28/2021 - 16:48

जलजले स्वास्थ चौकीको आसयपत्र सम्बन्धी सुचना

७७/७८ 03/04/2021 - 10:51 PDF icon जलजले स्वास्थ चौकीको आसयपत्र सम्बन्धी सुचना

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ 10/06/2020 - 10:51

जस्तापाता खरिद कार्य ।

७७/७८ 09/29/2020 - 12:13

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७६/७७ 06/22/2020 - 11:29

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना ।

७६/७७ 06/22/2020 - 11:26

शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 06/03/2020 - 10:29

शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 06/02/2020 - 10:30

शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 12/27/2019 - 10:50

Pages