FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सुचि दर्ता गर्ने सुचना २०७६/७७

७६/७७ 09/02/2019 - 10:50

शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना - सिमरा औंशिडाँडा हुंदै गुफा जोड्ने सडक

७५/७६ 06/10/2019 - 08:32 PDF icon आशयको सूचना.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना - रंगिन जस्तापाता आपुर्ति

७५/७६ 05/31/2019 - 06:41 PDF icon CCF05302019.pdf

बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रम रद्द गरिएको सूचना

७५/७६ 05/23/2019 - 13:13 PDF icon बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रम रद्द गरिएको सूचना.pdf

सिमरा औंशिडाँडा हुंदै गुफा जोड्ने सडकको स्तरोन्नती (सिमरा देखी औंशिडाँडा खन्ड) संबन्धि दोश्रो पटक बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना

७५/७६ 05/09/2019 - 12:21 PDF icon re tender notice.pdf

दुई पांग्रे सवारी साधनको दोस्रो पटक शिलबन्धी प्रस्ताब आब्हान गरिएको बारे

७५/७६ 05/03/2019 - 12:27 PDF icon दोस्रो नोटिस वेवसाइट.pdf

जस्तापाता आपुर्ति तथा ढुवानी संबन्धि बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना

७५/७६ 04/26/2019 - 09:57 PDF icon जस्तापाता नोटिस.pdf

दुई पांग्रे सवारी साधनको शिलबन्दी प्रस्ताब आब्हान गरिएको बारे

७५/७६ 04/23/2019 - 12:04 PDF icon दुई पांग्रे सवारी साधनको शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हान गरिएको बारे.pdf

सिमरा औंशिडाँडा हुंदै गुफा जोड्ने सडकको स्तरोन्नती (सिमरा देखी औंशिडाँडा खन्ड) संबन्धि बोलपत्र आब्हान गरिएको सूचना

७५/७६ 04/08/2019 - 12:28

दुई पाङग्रे सवारि साधनको सिलबन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सुचना

७५/७६ 09/14/2018 - 13:51 PDF icon दुइ पांग्रे सवारी साधन सूचना.pdf

Pages