FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भोगेन्द्र श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत fedap.ruralmun@gmail.com 9852080600
भक्त बहादुर भट्टराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख fedap.ruralmun@gmail.com 9852080600
रमेश राई रमेश राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत fedap.ruralmun@gmail.com 9852080600
प्रकाश लिम्बु प्रकाश लिम्बु कार्यालय सहयोगी +9779842598644
गोपाल बहादुर खाति गोपाल बहादुर खाति कार्यालय सहयोगी +9779862153692
अन्जना राई ना.प्रा.स. कृषि शाखा raianjana239@gmail.com 9749922310
जर्मन सुब्बा सुचना प्रविधी अधिकृत सुचना तथा प्रविधि शाखा icto.phedapmun@gmail.com
सुमन लिङदेन (लिम्बु) सुमन लिङदेन (लिम्बु) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारी fedap.ruralmun@gmail.com ००९७७-९८५२०८०६००
मनिष मास्के इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9852035677
दुर्गा भण्डारि दुर्गा भण्डारि ना.सु +9779842191630
किशोर कुमार लिम्बु अधिकृत छैटौँ प्रशासन fedap.suchanadhikari@gmail.com ९८५२०८०६०८
बिनिता लिम्बु कार्यालय सहयोगी 9741758486
डिल्लीरमण तामाङ डिल्लीरमण तामाङ लेखा अधिकृत छैटौ आर्थिक प्रशासन tdlliraman@gmail.com 9852080607
श्याम बाबु तिम्सिना श्याम बाबु तिम्सिना लेखापाल लेखा शाखा shsquare2062@gmail.com 9849115089
सिता बस्नेत सिता बस्नेत ना.प्रा.स. कृषि सेवा शाखा +9779841046648
लालु प्रसाद यादब लालु प्रसाद यादब स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य +9779862189258
द्रोण प्रसाद दाहाल अधिकृत छैटौँ शिक्षा 9842077243
रुद्र खनाल रुद्र खनाल रोजगार संयोजक रोजगार सेवा शाखा khanalrudra74@gmail.com +9779852060004
राजिव कुमार यादव अमिन प्राविधिक शाखा eevraj360699@gmail.com 9817394039
लोकेश लिम्बु लोकेश लिम्बु सव इन्जिनियर
महानन्द रिजाल ना.सु
रिकेश चौधरी सव इन्जिनियर प्राविधीक शाखा 9823719051
शिव नन्दन मण्डल सव इन्जिनियर 9817346148
लाल बहादुर तामाङ प.स्वा.प्रा. +9779842107977
ममता थापा प्रा.स. 9800941016
रामु प्रसाद यादब रामु प्रसाद यादब प्रा.स. +9779847041029
चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ ना.प.से.प्रा. +9779862053039
सुजता लिम्बु कार्यालय सहयोगी 9746208392
सरोज भेटुवाल कार्यालय सहयोगी 9741759194
चन्द्र बहादुर फागो सह- लेखापाल chandraphago71@gmail.com 9842432515
सेवन्ता खनाल पाचौ तह आर्थिक प्रशासन शाखा ९८१५०३३५९४
अञ्जना कार्की पाचौ तह कर्मचारी प्रसासन शाखा 9864680532
गगां निरौला फिल्ड सहायक पञ्जिकरण 9860974035
मुन्‍ना कुमार साह अ. सब-इन्जिनियर 9864045045
अर्जुन बडुवाल खा.पा.स.टे प्राविधिक शाखा 9867732768

Pages