FAQs Complain Problems

वडा-३ (जलजले)

वडा अध्यक्ष

अग्‍नी प्रसाद लिम्बु-९८६०६०४३६६

वडा सदस्यहरु

ख्याम प्रसाद निरौला-९८६९७५५२३६

मिना खनाल-९८६२१३७७१४

सरस्वती श्रेष्‍ठ सुनार-९८०७९९३५७०

ख्याम प्रसाद निरौला-९८६९७५५२३६

 

Ward Contact Number: 
९८६०६०४३६६ (अग्नि सिंगक)