FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यालय सहयोगी माग गरिएको सूचना

कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि २०७४।०९।२१ को सूचना

दरखास्त फारम

बिभिन्न परीक्षाहरुको दरखास्त फारम

दस्तावेज: 

प्राविधिक कर्मचारी करारमा माग गरिएको सूचना

प्राविधिक कर्मचारी (ईन्जिनियर - एक (१) र सब-ईन्जिनियर - एक (१) ) करार सेवामा लिने बारे यस गाउँपालिकाको २०७४।०९।१८ गतेको सूचना

IT Officer को करार सेवा बारे मन्त्रालयको सूचना

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) को सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सेवाबारे सूचना

दस्तावेज: 

Pages