FAQs Complain Problems

वडा-४ (सम्दु)

वडँ अध्यक्ष

भेषराज  लिम्बु-९८४२५८९६३५

वडा सदस्यहरु

अनिता वान्तावा राई-९८६४६५१०८

गोबिन्द लिम्बु-९८४२५१३४४२

राम कुमारी सुनार-९८६९१०८५१४

इश्वरराज खत्री-९८५२०५३०५८

 

 

Population: 
२२४८
Ward Contact Number: 
९८४२५८९६३५ (भेषराज लिम्बू)