FAQs Complain Problems

वडा-२ (ओयाक्जुङ)

वडा अध्यक्ष

गोबिन्द  प्रसाद लिम्बु-९८५२०६०४९७

वडा सदस्यहरु

केदार प्रसाद ढकाल-९८६०५२०३१५

भानुभक्त जोगी-९८४२४८२८१५

यक्ष कुमारी दर्जी-९८६२०२०२६०

ललिता ढकाल-९८४२२१०७५३

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८५२०६०४९७ (गोविन्द प्रसाद लिम्बु)