FAQs Complain Problems

कृषि क्षति बिबरण संकलन

लाग्ने समय: 
३ कार्य दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि शाखा:सिता बस्नेत
सेवा दिने कार्यालय: 
फेदाप गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

-  निवेदन