FAQs Complain Problems

वडा-५ (इसिबु)

वडा अध्यक्ष

पुरुषोतम तिम्सिना-९८५२०५३४२७

वडा सदस्यहरु

सुकान्त फोम्वो-९८४१७५८४४४

अमृत बहादुर लिम्बु-९८६११३५३६२८

तारा देवी नेपाली-९८४२४१३३८८

पदम कुमारी लिम्बु-९८६९७३१२९८

Ward Contact Number: 
९८५२०५३४२७ (पुर्षोतम तिम्सिना)