FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जनता आवास कार्यक्रम संबन्धि निवेदनको ढांचा ७५/७६ 04/26/2019 - 12:28 PDF icon जनता आबास कार्यक्रम निवेदन.pdf
बिदाको निवेदन ७५/७६ 04/02/2019 - 10:14 PDF icon बिदाको निवेदन.pdf
डोर हाजिरी ७५/७६ 03/26/2019 - 16:42 PDF icon डोर हाजिरी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा निवेदक ले भर्ने अनसुची १ फारम ७५/७६ 03/25/2019 - 21:38 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा निवेदक ले भर्ने अनसुची १ फारम
योजना संझौताको निवेदन ७५/७६ 12/03/2018 - 15:20 PDF icon योजना संझौताको निवेदन.pdf
बिवाहको दर्ताको फारम ७५/७६ 11/26/2018 - 15:00 PDF icon MarriageApplicationform.pdf
सम्बन्ध बिच्छेदको फारम ७५/७६ 11/26/2018 - 15:00 PDF icon सम्बन्ध बिच्छेदको फारम
जन्मको सूचना फाराम । ७५/७६ 11/26/2018 - 14:57 PDF icon जन्मको सूचना फाराम ।
बसाइँ सराईको लगत हस्तान्तरण फाराम । ७५/७६ 11/26/2018 - 14:54 PDF icon बसाइँ सराईको लगत हस्तान्तरण फाराम ।
फेदाप गाउपालिकाको दरखास्त फारम ७५/७६ 08/29/2018 - 15:56 PDF icon दरखास्त फारम