FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन २०७९ ७९-८० 07/11/2022 - 14:39 PDF icon २०७९-८० राजश्व दररेट.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/13/2020 - 11:11 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७
फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 15:30 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
फेदाप गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 15:30 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 11:01 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५
फेदाप गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:10 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:08 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
फेदाप गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:06 PDF icon फेदाप गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:05 PDF icon कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/04/2018 - 14:01 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf

Pages